Cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh ngày 5/12/2021

Ghi chú:

  • 03 xã/phường ở cấp độ 4 (vùng đỏ): xã Song Giang – huyện Gia Bình, xã Phương Liễu, Phượng Mao – huyện Quế Võ.
  • 07 xã/thị trấn ở cấp độ 3 (vùng cam): xã Yên Giả – huyện Quế Võ; phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Vân Dương – TP Bắc Ninh; xã Trung Chính – huyện Lương Tài; xã Tam Đa – huyện Yên Phong, xã Đại Đồng – huyện Tiên Du.
  • 48 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 2 (vùng vàng): 05 phường tại TP Từ Sơn (Hương Mạc, Tân Hồng, Đồng Nguyên, Châu Khê, Phù Khê); 05 xã/thị trấn tại huyện Tiên Du (Thị trấn Lim, Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Phật Tích, Tân Chi); 07 xã tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Hoà Tiến, Thị trấn Chờ, Trung Nghĩa, Yên Trung); 16 xã/thị trấn tại huyện Quế Võ (Thị trấn Phố Mới, Việt Thống, Đại Xuân, Nhân Hoà, Quế Tân, Phù Lương, Phù Lãng, Việt Hùng, Châu Phong, Bồng Lai, Đào Viên, Mộ Đạo, Chi Lăng, Ngọc Xá, Đức Long, Hán Quảng); 09 xã/thị trấn tại huyện Gia Bình (xã Lãng Ngâm, Thị trấn Gia Bình, Giang Sơn, Nhân Thắng, Cao Đức, Đại Lai, Đại Bái, Quỳnh Phú, Thái Bảo); 03 xã/ thị trấn tại huyện Thuận Thành (Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Song Hồ); 03 xã tại huyện Lương Tài (An Thịnh, Phú Hoà, Thị trấn Thứa).
Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh