Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (8/1/2022)

  • Cấp độ 3 gồm 20 xã/phường: 04 phường Nam Sơn, Suối Hoa, Tiền An, Vân Dương– TP Bắc Ninh; 06 phường Đồng Kỵ, Hương Mạc, Tân Hồng, Đông Ngàn, Phù Chẩn, Đình Bảng – TP Từ Sơn; 04 xã Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tri Phương, Minh Đạo – huyện Tiên Du; 02 xã Phương Liễu, Phượng Mao – huyện Quế Võ; 04 xã/thị trấn Song Liễu, Trí Quả, Xuân Lâm, Thị Trấn Hồ – huyện Thuận Thành.
  • Cấp độ 2: gồm 46 xã/phường/thị trấn: 11 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Hạp Lĩnh, Hoà Long, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Kinh Bắc, Ninh Xá, Phong Khê, Vệ An, Võ Cường, Vũ Ninh); 05 phường tại TP Từ Sơn (Tương Giang, Đồng Nguyên, Phù Khê, Châu Khê, Trang Hạ); 06 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Liên Bão, Nội Duệ, Phật Tích, Việt Đoàn); 08 xã/thị trấn tại huyện Yên Phong (Đông Phong, Đông Thọ, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Văn Môn); xã Việt Hùng – huyện Quế Võ; 03 xã/thị trấn tại huyện Gia Bình (Lãng Ngâm, Thị trấn Gia Bình, Xuân Lai); 06 xã tại huyện Thuận Thành (An Bình, Hà Mãn, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Hồ, Thanh Khương); 06 xã/thị trấn tại huyện Lương Tài (Thị Trấn Thứa, Lâm Thao, Tân Lãng, Mỹ Hương, Quảng Phú, Phú Hoà)
  • Cấp độ 1 gồm 60 xã/phường/thị trấn.

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh