Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (30/12/2021)

Ghi chú:

  • Cấp độ 3 gồm 12 xã/phường: 03 phường Nam Sơn, Tiền An, Vân Dương – TP Bắc Ninh; 04 phường Tân Hồng, Phù Chẩn, Đình Bảng, Châu Khê – TP Từ Sơn; 02 xã Đại Đồng, Hoàn Sơn – huyện Tiên Du; xã Đại Bái – huyện Gia Bình; xã Phương Liễu – huyện Quế Võ; xã Song Liễu – huyện Thuận Thành.
  • Cấp độ 2: gồm 38 xã/phường/thị trấn: 09 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Hoà Long, Khắc Niệm , Kinh Bắc, Suối Hoa, Vạn An, Vệ An, Võ Cường, Vũ Ninh); 07 phường tại TP Từ Sơn (Tương Giang, Đồng Kỵ, Hương Mạc, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Trang Hạ); 05 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Minh Đạo, Nội Duệ, Tri Phương); 08 xã/thị trấn tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Văn Môn,Yên Trung); xã Phượng Mao – huyện Quế Võ; 05 xã/thị trấn tại huyện Thuận Thành (Song Hồ, Thanh Khương, Thị Trấn Hồ, Trí Quả, Xuân Lâm); 03 xã/thị trấn tại huyện Lương Tài (Thị Trấn Thứa, Lâm Thao, Phú Hoà)
  • Cấp độ 1 gồm 76 xã/phường/thị trấn

Cấp độ dịch theo huyện/thành phố

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh