Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (28/12/2021)

Ghi chú:

  • Cấp độ 3 gồm 13 xã/phường: 03 phường Nam Sơn, Tiền An, Vân Dương – TP Bắc Ninh; 05 phường Đồng Kỵ, Tân Hồng, Đông Ngàn, Phù Chẩn, Châu Khê – TP Từ Sơn; 02 xã Đại Đồng, Hoàn Sơn – huyện Tiên Du; xã Đại Bái – huyện Gia Bình; xã Phương Liễu – huyện Quế Võ; xã Tam Đa – huyện Yên Phong.
  • Cấp độ 2: gồm 29 xã/phường/thị trấn: 08 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Khắc Niệm , Kinh Bắc, Suối Hoa, Vạn An, Vệ An, Võ Cường, Vũ Ninh); 05 phường tại TP Từ Sơn (Hương Mạc, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng, Trang Hạ); 04 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Minh Đạo, Nội Duệ, Tri Phương); 06 xã/thị trấn tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Hoà Tiến, Long Châu, Thị Trấn Chờ, Văn Môn,Yên Trung); xã Phượng Mao – huyện Quế Võ; 04 xã/thị trấn tại huyện Thuận Thành (Song Hồ, Song Liễu, Thị Trấn Hồ, Trí Quả); xã An Thịnh – huyện Lương Tài.
  • Cấp độ 1 gồm 84 xã/phường/thị trấn

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh