Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (24/01/2022)

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

  • Cấp độ 4: Hiện không có
  • Cấp độ 3: gồm 21 xã/phường/thị trấn: phường Tiền An – TP Bắc Ninh; 06 phường tại TP Từ Sơn (Phù Chẩn, Đồng Nguyên, Trang Hạ, Tân Hồng, Đình Bảng, Châu Khê); 02 xã tại H.Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn); 06 xã tại H. Yên Phong (Dũng Liệt, Đông Tiến, Đông Thọ, Tam Giang, Văn Môn, Long Châu); 02 xã tại H. Quế Võ (Phương Liễu, Phượng Mao); 02 xã/thị trấn tại H. Lương Tài (Thị trấn Thứa, Lâm Thao); 02 xã tại H. Gia Bình (Lãng Ngâm, Giang Sơn).
  • Cấp độ 2: gồm 63 xã/phường/thị trấn: 09 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Đáp Cầu, Hoà Long, Nam Sơn, Ninh Xá, Phong Khê, Vân Dương, Vệ An, Võ Cường); 04 phường tại TP Từ Sơn (Đồng Kỵ, Hương Mạc, Đông Ngàn, Tam Sơn); 04 xã tại H. Tiên Du (Nội Duệ, Phật Tích, Minh Đạo, Tri Phương); 07 xã/thị trấn tại H. Yên Phong (Đông Phong, Hoà Tiến, Tam Đa, Thị Trấn Chờ, Thuỵ Hoà, Yên Phụ, Yên Trung); 08 xã tại H. Quế Võ (Cách Bi, Đào Viên, Phù Lương, Bồng Lai, Chi Lăng, Việt Thống, Đại Xuân, Yên Giả); 8 xã/thị trấn tại H. Gia Bình (Đại Bái, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Song Giang, Thái Bảo, Thị trấn Gia Bình, Vạn Ninh, Cao Đức); 14 xã/thị trấn tại H. Thuận Thành (Gia Đông, An Bình, Đình Tổ, Hà Mãn, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Hồ, Thanh Khương, Thị trấn Hồ, Trí Quả, Xuân Lâm, Hoài Thượng); 09 xã tại H. Lương Tài (Lai Hạ, Tân Lãng, Phú Lương, Mỹ Hương, Trung Chính, An Thịnh, Bình Định, Phú Hoà, Quảng Phú).
  • Cấp độ 1: gồm 42 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện:

  • Không có huyện/thành phố ở cấp độ 1 và cấp độ 3, 4.
  • Cấp độ 2: 8/8 huyện/ thành phố
  • Huyện Tiên Du chuyển xuống cấp độ 2 do có tỷ lệ ca mắc/100.000 dân giảm từ 244,0 xuống 140,7.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh:

Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá ở cấp độ 2 do có tỷ lệ ca mắc COVID-19 trên 100.000 dân là 106,9 ca và đạt tiêu chí tiêm phòng vắc xin COVID-19 ít nhất 1 mũi cho đối tượng trên 18 tuổi (99,6%) và đủ 2 mũi cho đối tượng trên 50 tuổi (96,1%).

cấp độ dịch covid 19 bắc ninh 24-1.jpg

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh