Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (23/12/2021)

Ghi chú:

  • Cấp độ 4: phường Đồng Kỵ – TP Từ Sơn
  • Cấp độ 3 gồm 15 xã/phường: 03 phường Khúc Xuyên, Khắc Niệm, Vân Dương – TP Bắc Ninh; 04 phường Tân Hồng, Đông Ngàn, Phù Chẩn, Châu Khê – TP Từ Sơn; 02 xã Đại Đồng, Hoàn Sơn – huyện Tiên Du; xã Đại Bái – huyện Gia Bình; 02 xã Lai Hạ, An Thịnh – huyện Lương Tài; 02 xã Phương Liễu, Phượng Mao – huyện Quế Võ; xã Tam Đa – huyện Yên Phong.
  • Cấp độ 2: gồm 22 xã/phường/thị trấn: 06 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Kim Chân, Nam Sơn, Tiền An, Vạn An, Vũ Ninh); 04 phường tại TP Từ Sơn (Hương Mạc, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng); 02 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Nội Duệ); 06 xã/thị trấn tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Long Châu, Thị Trấn Chờ, Trung Nghĩa, Văn Môn,Yên Trung); Thị trấn Phố Mới – huyện Quế Võ; xã Song Giang – huyện Gia Bình; Thị Trấn Hồ – huyện Thuận Thành; xã Trừng Xá – huyện Lương Tài.
  • Cấp độ 1 gồm 88 xã/phường/thị trấn.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh