Cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (21/12/2021)

Ghi chú:

  • Cấp độ 4: xã Tam Đa – huyện Yên Phong.
  • Cấp độ 3 gồm 13 xã/phường: 03 phường Khúc Xuyên, Khắc Niệm, Vân Dương – TP Bắc Ninh; 04 phường Đồng Kỵ, Tân Hồng, Phù Chẩn, Châu Khê – TP Từ Sơn; xã Đại Đồng – huyện Tiên Du; xã Đại Bái – huyện Gia Bình; 02 xã Lai Hạ, An Thịnh – huyện Lương Tài; 02 xã Phương Liễu, Phượng Mao – huyện Quế Võ.
  • Cấp độ 2: gồm 21 xã/phường/thị trấn: 04 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Đáp Cầu, Nam Sơn, Tiền An); 05 phường tại TP Từ Sơn (Hương Mạc, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng); 04 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Hoàn Sơn, Phật Tích, Tân Chi); 04 xã/thị trấn tại huyện Yên Phong (Long Châu, Thị Trấn Chờ, Văn Môn,Yên Trung); Thị trấn Phố Mới – huyện Quế Võ; xã Song Giang – huyện Gia Bình; Thị Trấn Hồ – huyện Thuận Thành; xã Trừng Xá – huyện Lương Tài.
  • Cấp độ 1 gồm 91 xã/phường/thị trấn.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh