Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (21/3/2022)

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

 • Cấp độ 4 có 02 xã/phường/thị trấn: 02 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn).
 • Cấp độ 3: gồm 111 xã/phường/thị trấn: + 14 phường thuộc TP Bắc Ninh: Đại Phúc, Đáp Cầu, Hạp Lĩnh, Hoà Long, Vệ An, Khúc Xuyên, Nam Sơn, Phong Khê, Suối Hoa, Ninh Xá, Tiền An, Vân Dương, Võ Cường, Vũ Ninh;

  + 08 phường thuộc TP Từ Sơn: Hương Mạc, Tân Hồng, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng, Châu Khê, Trang Hạ, Tam Sơn;

  + 12 xã/thị trấn thuộc huyện Tiên Du: TT Lim, Cảnh Hưng, Hiên Vân, Liên Bão, Minh Đạo, Phật Tích, Phú Lâm, Tân Chi, Tri Phương,Việt Đoàn, Lạc Vệ, Nội Duệ;

  + 13 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong: Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa, Yên Phụ, Yên Trung;

  + 21 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ: Bằng An, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới, Việt Thống, Yên Giả, Bồng Lai, Việt Hùng, Phù Lương;

  + 11 xã/thị trấn thuộc huyện Gia Bình: Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đông Cứu, Giang Sơn, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Thái Bảo, Vạn Ninh, Xuân Lai, TT Gia Bình;

  + 14 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài: TT Thứa, Lai Hạ, Lâm Thao, Tân Lãng, Trừng Xá, Minh Tân, Phú Lương, Mỹ Hương, Trung Chính, Quảng Phú, Trung Kênh, An Thịnh, Bình Định, Phú Hoà;

  + 18 xã/thị trấn thuộc huyện Thuận Thành: An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Hà Mãn, Hoài Thượng, Mão Điền,  Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, TT Hồ, Gia Đông.

 • Cấp độ 2: gồm 04 xã/phường/thị trấn: 01 phường thuộc TP Từ Sơn (Đồng Kỵ); 01 xã thuộc huyện Yên Phong (Văn Môn); 02 xã thuộc huyện Gia Bình (Đại Lai, Lãng Ngâm).
 • Cấp độ 1: gồm 09 xã/phường/thị trấn: 05 phường thuộc TP Bắc Ninh (Đáp Cầu, Kim Chân, Khúc Xuyên, Khắc Niệm, Vạn An); 03 phường thuộc TP Từ Sơn (Tương Giang, Đông Ngàn, Phù Chẩn); 01 xã thuộc huyện Gia Bình (Song Giang).

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện: Cấp độ 3 gồm 8/8 huyện, thành phố.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh: Tỉnh được đánh giá ở cấp độ 3 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 4, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,1 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh