Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (17/02/2022)

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

  • Cấp độ 4 có 01 xã thuộc huyện Yên Phong (Yên Phụ).
  • Cấp độ 3 gồm 30 xã/phường/thị trấn:07 phường thuộc TP Từ Sơn (Đồng Kỵ, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Châu Khê, Trang Hạ, Tam Sơn); 06 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn, Liên Bão, Nội Duệ, Tân Chi, Tri Phương); 05 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong (Đông Tiến, Hoà Tiến, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Văn Môn); 05 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ (Đại Xuân, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới); 03 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài (TT Thứa, Lâm Thao, Phú Lương); 04 xã thuộc huyện Thuận Thành (Đại Đồng Thành, Gia Đông, Nguyệt Đức, Song Liễu).
  • Cấp độ 2 gồm 19 xã/phường/thị trấn:

    01 phường thuộc TP Bắc Ninh (Vân Dương); 03 xã thuộc huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Hiên Vân, Phật Tích); 04 xã thuộc huyện Yên Phong (Tam Đa, Tam Giang, Trung Nghĩa, Yên Trung); 04 xã thuộc huyện Quế Võ (Châu Phong, Chi Lăng, Đức Long, Yên Giả); 03 xã thuộc huyện Gia Bình (Giang Sơn, Thái Bảo, Xuân Lai); 03 xã thuộc huyện Lương Tài (Lai Hạ, Tân Lãng, Trung Kênh); 01 xã thuộc huyện Thuận Thành (Ngũ Thái).

  • Cấp độ 1 gồm 76 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện:

  • Cấp độ 2 gồm 03 huyện/thành phố: Yên Phong, Tiên Du và TP Từ Sơn.
  • Cấp độ 1 gồm 5/8 huyện, thành phố còn lại.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh:

Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá ở cấp độ 1 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 2, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,5 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân.

cấp độ dịch covid 19 bắc ninh 17-2.jpg

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh