ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (13/1/2022)

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

  • Cấp độ 3 gồm 13 xã/phường: 02 phường Tiền An, Vân Dương– TP Bắc Ninh; 03 phường Hương Mạc, Tân Hồng, Phù Chẩn – TP Từ Sơn; 02 xã Đại Đồng, Hoàn Sơn– huyện Tiên Du; xã Văn Môn – huyện Yên Phong; xã Phượng Mao – huyện Quế Võ; Thị trấn Gia Bình – huyện Gia Bình; 02 xã/thị trấn Xuân Lâm, Thị Trấn Hồ – huyện Thuận Thành, xã Quảng Phú – huyện Lương Tài.
  • Cấp độ 2: gồm 63 xã/phường/thị trấn: 16 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Đáp Cầu, Hạp Lĩnh, Hoà Long, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Kinh Bắc, Nam Sơn, Ninh Xá, Phong Khê, Suối Hoa, Thị Cầu, Vạn An, Vệ An, Võ Cường, Vũ Ninh); 06 phường tại TP Từ Sơn (Đồng Kỵ, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Đình Bảng, Châu Khê, Trang Hạ); 05 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Minh Đạo, Nội Duệ, Tri Phương, Việt Đoàn); 10 xã/thị trấn tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Thuỵ Hoà); 06 xã/thị trấn tại huyện Quế Võ (Bằng An, Mộ Đạo, Phù Lương, Phương Liễu, Thị trấn Phố Mới, Việt Hùng); 05 xã tại huyện Gia Bình (Lãng Ngâm, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Thái Bảo, Xuân Lai); 09 xã tại huyện Thuận Thành (An Bình, Đình Tổ, Gia Đông, Hà Mãn, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Liễu, Thanh Khương, Trí Quả); 06 xã/thị trấn tại huyện Lương Tài (Thị Trấn Thứa, Lâm Thao, Tân Lãng, Mỹ Hương, Bình Định, Phú Hoà).

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện:

  • Không có huyện/thành phố ở cấp độ 1.
  • Cấp độ 2 gồm 07 huyện/thành phố: TP Bắc Ninh, TP Từ Sơn, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành, huyện Lương Tài và huyện Gia Bình.
  • Cấp độ 3: huyện Tiên Du do có tỷ lệ 272,6 ca mắc/100.000 dân.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh ở cấp độ 2 do có tỷ lệ ca mắc COVID-19 trên 100.000 dân là 113,4 và đạt tiêu chí tiêm phòng vắc xin COVID-19 ít nhất 1 mũi cho đối tượng trên 18 tuổi (99,1%) và đủ 2 mũi cho đối tượng trên 50 tuổi (95,1%).

cấp độ dịch covid 19 bắc ninh 13-1.jpg

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh