Cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (12/12/2021)

Ghi chú:

  • 05 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4 (vùng đỏ): xã Phương Liễu, Phượng Mao – huyện Quế Võ; xã Đại Đồng – huyện Tiên Du; xã Tam Đa – huyện Yên Phong, xã Lai Hạ – huyện Lương Tài.
  • 05 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 3 (vùng cam): phường Khúc Xuyên – TP Bắc Ninh; xã Song Giang – huyện Gia Bình, phường Tân Hồng – TP Từ Sơn; xã Long Châu , Yên Trung – huyện Yên Phong.
  • 41 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 2 (vùng vàng): 04 phường tại TP Bắc Ninh (Đáp Cầu, Khắc Niệm, Nam Sơn, Vân Dương); 06 phường tại TP Từ Sơn (Hương Mạc, Phù Chẩn, Đồng Nguyên, Châu Khê, Phù Khê, Đình Bảng); 05 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Minh Đạo, Phật Tích, Tân Chi, Tri Phương); 8 xã tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Hoà Tiến, Tam Giang, Thị trấn Chờ, Trung Nghĩa, Yên Phụ); 11 xã/thị trấn tại huyện Quế Võ (Bồng Lai, Châu Phong, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Mộ Đạo, Nhân Hoà, Phù Lương, Quế Tân, Thị trấn Phố Mới, Việt Thống); 03 xã/thị trấn tại huyện Gia Bình (TT Gia Bình, Đại Lai, Đại Bái); 03 xã tại huyện Thuận Thành (Đình Tổ, Thanh Khương, Trí Quả); xã Trung Kênh – huyện Lương Tài.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh