ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (10/12/2021)

Ghi chú:

  • 05 xã/phường ở cấp độ 4 (vùng đỏ): xã Phương Liễu, Phượng Mao – huyện Quế Võ; xã Đại Đồng – huyện Tiên Du; xã Tam Đa – huyện Yên Phong, xã Lai Hạ – huyện Lương Tài.
  • 03 xã/thị trấn ở cấp độ 3 (vùng cam): phường Khúc Xuyên – TP Bắc Ninh; xã Song Giang – huyện Gia Bình, phường Tân Hồng – TP Từ Sơn,
  • 50 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 2 (vùng vàng): 03 phường tại TP Bắc Ninh (Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Vân Dương); 06 phường tại TP Từ Sơn (Hương Mạc, Phù Chẩn, Đồng Nguyên, Châu Khê, Phù Khê, Đình Bảng); 05 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Minh Đạo, Phật Tích, Tri Phương); 10 xã tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Giang, Thị trấn Chờ, Trung Nghĩa, Yên Phụ, Yên Trung); 13 xã/thị trấn tại huyện Quế Võ (Bồng Lai, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Mộ Đạo, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phù Lương, Quế Tân, Thị trấn Phố Mới, Việt Thống); 04 xã/thị trấn tại huyện Gia Bình (TT Gia Bình, Giang Sơn, Thái Bảo, Đại Lai); 04 xã tại huyện Thuận Thành (Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Thanh Khương, Trí Quả); 05 xã tại huyện Lương Tài (Thị Trấn Thứa, Trừng Xá, Trung Chính, An Thịnh, Phú Hoà).
Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh