Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (10/02/2022)

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

  • Cấp độ 4 gồm 05 xã/phường: 02 phường thuộc TP Từ Sơn (Đồng Nguyên, Tam Sơn) và 03 xã thuộc huyện Yên Phong (Long Châu, Thuỵ Hoà, Yên Phụ).
  • Cấp độ 3 gồm 09 xã/phường/thị trấn: 02 phường thuộc TP Từ Sơn (Phù Khê, Châu Khê); 05 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong (Đông Phong, Đông Tiến, Tam Giang, TT Chờ, Văn Môn); 01 xã thuộc huyện Quế Võ (Quế Tân); 01 xã thuộc huyện Thuận Thành (Song Liễu).
  • Cấp độ 2 gồm 29 xã/phường/thị trấn: 03 phường thuộc TP Bắc Ninh (Kim Chân, Thị Cầu, Vệ An); 03 phường thuộc TP Từ Sơn (Tương Giang, Đồng Kỵ, Hương Mạc); 05 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn, Liên Bão, Nội Duệ, Tân Chi); 05 xã thuộc huyện Yên Phong (Đông Thọ, Hòa Tiến, Tam Đa, Trung Nghĩa, Yên Trung); 03 xã thuộc huyện Quế Võ (Đại Xuân, Đào Viên, Phương Liễu); 01 xã thuộc huyện Gia Bình (Giang Sơn); 04 xã thuộc huyện Lương Tài (Lai Hạ, Tân Lãng, Trung Kênh, Bình Định); 05 xã/thị trấn thuộc huyện Thuận Thành (Đại Đồng Thành, Gia Đông, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Trí Quả).
  • Cấp độ 1 gồm 83 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện:

  • Cấp độ 2 gồm 02 huyện/thành phố: huyện Tiên Du và TP Từ Sơn
  • Cấp độ 1 gồm 6/8 huyện, thành phố còn lại.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh:

Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá ở cấp độ 1 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 2, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 1,0 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân.

cấp độ dịch covid 19 bắc ninh 10-2.jpg

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh