ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (01/01/2022)

Ghi chú:

  • Cấp độ 3 gồm 17 xã/phường: 04 phường Nam Sơn, Tiền An, Vân Dương, Vệ An – TP Bắc Ninh; 07 phường Hương Mạc, Tân Hồng, Đông Ngàn, Phù Chẩn, Đồng Nguyên, Đình Bảng, Châu Khê – TP Từ Sơn; 03 xã Đại Đồng, Hoàn Sơn, Nội Duệ – huyện Tiên Du; xã Phương Liễu – huyện Quế Võ; 02 xã Song Liễu, Trí Quả – huyện Thuận Thành.
  • Cấp độ 2: gồm 41 xã/phường/thị trấn: 12 phường tại TP Bắc Ninh (Đại Phúc, Hạp Lĩnh, Hoà Long, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Kinh Bắc, Ninh Xá, Phong Khê, Suối Hoa, Vạn An, Võ Cường, Vũ Ninh); 04 phường tại TP Từ Sơn (Tương Giang, Đồng Kỵ, Phù Khê, Trang Hạ); 05 xã tại huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Minh Đạo, Phật Tích, Tri Phương); 08 xã/thị trấn tại huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Văn Môn,Yên Trung); xã Phượng Mao – huyện Quế Võ; 03 xã/thị trấn tại huyện Gia Bình (Đại Bái, Lãng Ngâm, Thị trấn Gia Bình); 04 xã/thị trấn tại huyện Thuận Thành (Hà Mãn, Song Hồ, Thanh Khương, Xuân Lâm); 04 xã/thị trấn tại huyện Lương Tài (Thị Trấn Thứa, Lâm Thao, Phú Lương, Phú Hoà)
  • Cấp độ 1 gồm 68 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo huyện/ thành phố

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát dịch bệnh