• Trang chủ
  • Bản tin y tế
  • Các chỉ tiêu y tế đạt và vượt mục tiêu Đại hội trong nhiệm kỳ của Đảng bộ Sở Y tế
2017 lượt xem

Các chỉ tiêu y tế đạt và vượt mục tiêu Đại hội trong nhiệm kỳ của Đảng bộ Sở Y tế

Theo báo cáo của Đảng bộ Sở Y tế, trong nhiệm kỳ 2015- 2020 các chỉ tiêu y tế đều đạt và vượt so với mục tiêu đã đề ra: Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 32,4 tăng gấp 1,2 lần so năm 2015 (26,8); năm 2017, 100% Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 (về đích trước 01 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh); 100% Trạm y tế được kiên cố hoá (đạt mục tiêu đại hội); 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ công tác; tuổi thọ bình quân đạt 75,3 tuổi (năm 2018); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi giảm xuống còn 7,9%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 1,1%/năm (đạt mục tiêu đại hội), mức giảm tỷ lệ sinh tính bình quân ước đạt 0,2‰ đạt mục tiêu đại hội…

Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ Sở Y tế trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế; giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tật, góp phần phát triển thể chất, tinh thần, nâng cao tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng giống nòi, ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 35 giường bệnh, 12 bác sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 6,9%; thể trạng tầm vóc người Bắc Ninh được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe đạt 95%. Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%.

Khám, quản lý HSSK cá nhân tại trạm y tế xã

Tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Xây dựng mạng lưới y tế dự phòng hoàn chỉnh, hiện đại, chủ động, đủ năng lực giám sát, kiểm soát dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Tiếp tục tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực có trình độ cao, phấn đấu trong giai đoạn này hoàn thành việc xây dựng, cải tạo và nâng cấp 100% các Bệnh viện chuyên khoa, Trung tâm y tế huyện; 100% xã, phường, thị trấn duy trì tốt tiêu chí quốc gia về y tế xã; đạt tỷ lệ 12/vạn dân, 35 giường bệnh/vạn dân vào năm 2025. Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hoàn thành và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị, đầu tư, nâng cấp, nâng cao chất lượng hoạt động các Bệnh viện chuyên khoa và Trung tâm y tế tuyến huyện, đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ y tế và chuyển dần các đơn vị khám chữa bệnh sang tự chủ kinh phí chi thường xuyên và nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể khác hướng tới xây dựng ngành y tế “công bằng – chất lượng – hiệu quả – hội nhập.

Thế Thực