Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 22/8/2022, Bộ Y tế ban hành QĐ 2265/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có cách phát hiện bệnh, triệu chứng và cách phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 2.

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 3.

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 4.

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 5.

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 6.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Truyền thông GDSK