Bản đồ dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (Từ 6h-13/12 tới 6h-14/12/2021)

– Từ 06 giờ ngày 13/12/2021 đến 06 giờ 14/12/2021 ghi nhận 226 ca mắc mới trong đó: 158 ca mắc có nguy cơ cộng đồng (154 ca sàng lọc cộng đồng, 04 ca xâm nhập từ tỉnh có dịch), 68 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà/xâm nhập.

– Toàn tỉnh hiện có 163 ổ dịch đang hoạt động, trong đó: TP Bắc Ninh 57 ổ dịch, Quế Võ 18 ổ dịch, Yên Phong 22 ổ dịch, TP Từ Sơn 02 ổ dịch, Tiên Du 27 ổ dịch, Thuận Thành 17 ổ dịch, Gia Bình 08 ổ dịch, Lương Tài 11 ổ dịch, BVĐK tỉnh 01 ổ dịch.

– Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 là  4.758.637 mẫu, số mẫu xét nghiệm từ 6h00 ngày 13/12/2021 đến 6h00 ngày 14/12/2021 là 36.875 mẫu

– Đã triển khai tiêm 2.184.169 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh)

– Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 98,5%, trong đó: Cao nhất ở huyện Tiên Du (99,6%), thấp nhất ở huyện Lương Tài (95,1%).

– Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ liều vắc xin trên toàn tỉnh là 86,3%, trong đó: Cao nhất ở TP Bắc Ninh (95,1%), thấp nhất ở huyện Quế Võ (79,5%).

– Tỉ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 82,5 %, trong đó: Cao nhất ở TP Bắc Ninh (92,0%), thấp nhất ở huyện Yên Phong (71,1%).

– Tỉ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 96,1%, trong đó: Cao nhất ở TP Bắc Ninh  (97,5%),  thấp nhất ở thành phố Từ Sơn (93,5%).

– Tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 96,43%.

– Triển khai tiêm cho người nước ngoài với 8.462 người được tiêm ít nhất 1 mũi, 7.387 người được tiêm đủ 2 mũi.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh