Bản đồ Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (Từ 6h-16/12 tới 6h-17/12/2021)

Từ 06 giờ ngày 16/12/2021 đến 06 giờ 17/12/2021 ghi nhận 209 ca mắc mới trong đó: 135 ca mắc có nguy cơ cộng đồng (133 ca sàng lọc cộng đồng, 02 ca xâm nhập từ tỉnh có dịch), 74 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà/xâm nhập.

Toàn tỉnh hiện có 202 ổ dịch đang hoạt động, trong đó: TP Bắc Ninh 70 ổ dịch, Quế Võ 26 ổ dịch, Yên Phong 26 ổ dịch, TP Từ Sơn 01 ổ dịch, Tiên Du 36 ổ dịch, Thuận Thành 17 ổ dịch, Gia Bình 10 ổ dịch, Lương Tài 15 ổ dịch, BVĐK tỉnh 01 ổ dịch.

Đã triển khai tiêm 2.199.927 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp.

Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin: 98,6%

Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ liều vắc xin: 87,5%

Tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin: 84,7 %

Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin: 96,4%

– Tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 96,5%.

– Triển khai tiêm cho người nước ngoài với 8.466 người được tiêm ít nhất 1 mũi, 7.390 người được tiêm đủ 2 mũi.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh