Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện và cấp xã quyết định hình thức quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trường hợp dịch bùng phát với số lượng lớn, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng, đồng thời giảm áp lực đối với các Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tập trung trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 522/QĐ-UBND Hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Ngành Y tế đã có hướng dẫn chuyên môn chi tiết về việc quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo Hướng dẫn, căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai quản lý, cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng khi số ca mắc tăng cao trên địa bàn. Hình thức triển khai gồm: Quản lý người nhiễm cách ly tại nhà hoặc cơ sở quản lý người nhiễm cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện và cấp xã quyết định.

Quyết định hướng dẫn chi tiết đối tượng, các tiêu chí, nhiệm vụ của các cấp, ngành đối với quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà, người nhiễm được quản lý, cách ly ngay tại Cơ sở quản lý người nhiễm cách ly tập trung. Trong đó, việc xác định đối tượng người nhiễm được cách ly tại nhà hay cơ sở tập trung chủ yếu căn cứ vào kết quả xét nghiệm, độ tuổi, đã/ chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tình trạng sức khoẻ và các điều kiện khác…

Để triển khai Quyết định 552, Sở Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuyên môn quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng trên địa bàn với mục tiêu xây dựng danh mục thuốc, trang thiết bị, vật tư,…; hướng dẫn cho người nhiễm SARS-CoV- 2 tại cộng đồng cách tự theo dõi sức khỏe, chế độ sinh hoạt, sử dụng thuốc… và người chăm sóc, người ở cùng nhà các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian người nhiễm quản lý, cách ly tại cộng đồng; triển khai các hoạt động chuyên môn trong thời gian người nhiễm SARS-CoV-2 được quản lý tại cộng đồng, hạn chế các trường hợp diễn biến nặng và tử vong.

Việc triển khai đúng các nội dung của Hướng dẫn sẽ góp phần giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, đồng thời nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng, hộ gia đình trong phối hợp điều trị người nhiễm SARS-CoV-2; tạo tâm lý thoải mái cho người nhiễm SARS-CoV-2, từ đó giúp người nhiễm SARS-CoV-2 mau chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ người nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng nặng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh