Bắc Ninh: Học sinh THCS trên toàn tỉnh trở lại trường vào ngày 21/3

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học thích ứng tình hình dịch Covid-19. Theo đó, học sinh Trung học cơ sở trên toàn tỉnh sẽ trở lại trường học một ca vào buổi sáng, bắt đầu thực hiện từ ngày 21/3.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ cấp độ dịch bệnh của địa phương, tình hình dịch của đơn vị, báo cáo cấp quản lý trực tiếp, tổ chức dạy và học đảm bảo an toàn, linh hoạt các hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến, “Hai trong một”, đảm bảo quyền lợi của người học; Xây dựng thời khóa biểu đảm bảo khoa học, hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh; Đối với các môn học có nội dung thực hành, các đơn vị căn cứ điều kiện dịch bệnh Covid-19 để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp; Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh lớp 6,7,8 vào buổi chiều.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, ôn tập trực tiếp cho học sinh lớp 9 vào các buổi chiều, bắt đầu thực hiện từ ngày 23/3; Lựa chọn đội ngũ giáo viên có chuyên môn tốt để phân công giảng dạy, ôn tập đảm bảo chất lượng; Xây dựng thời khóa biểu đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng thời lượng quy định, tránh gây quá tải đối với học sinh; Tăng cường hiệu quả sinh hoạt của các tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng ôn tập.

Các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động dạy và học tại trường.

Zalo

 

 

 

Zalo

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin y tế