• Trang chủ
  • Thông tin đấu thầu
  • Đề nghị báo giá sinh phẩm, vật tư phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng là chuyên gia nước ngoài
192 lượt xem

Đề nghị báo giá sinh phẩm, vật tư phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng là chuyên gia nước ngoài

Phụ lục đính kèm: Tải về