246 lượt xem

Thành lập các Đội phản ứng nhanh đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid – 19

Trước yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thành lập  03 Đội phản ứng nhanh gồm 24  y bác sĩ, kỹ thuật viên và 03 Đội đáp ứng nhanh dự phòng gồm 21 y bác sĩ, kỹ thuật viên trong toàn đơn vị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh giao cho Đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tuyến cơ sở; Tổ chức triển khai và hướng dẫn Đội đáp ứng nhanh tuyến dưới thực hiện: Điều tra, xác minh dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng; Triển khai các biện pháp dự phòng và truyền thông nguy cơ; thực hiện báo cáo điều tra, đánh giá hoạt động đáp ứng được triển khai và cung cấp thông tin tới các đơn vị liên quan theo thẩm quyền và hỗ trợ và phối hợp với Đội đáp ứng nhanh các tuyến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Đội đáp ứng nhanh dự phòng có nhiệm vụ thay thế các đội phản ứng nhanh khi các đội gặp tình huống bị cách ly hoặc trong tình huống khẩn cấp cần huy động thêm lực lượng phản ứng nhanh. Ngay sau khi có quyết định thành lập, các y bác sĩ, kỹ thuật viên của các đội được tập huấn  chuyên môn để đáp ứng phòng, chống dịch Covid- 19 như: Điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, quy trình lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, xử lý môi trường…

Ngoài các Đội phản ứng nhanh, Đội đáp ứng nhanh dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh huy động toàn thể cán bộ, viên chức của  đơn vị sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có dịch và các sự kiện y tế công cộng xảy ra.

Thế Thực