Ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước trong mùa hè năm 2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tăng cường thực hiện ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đợt II từ ngày 22/6 đến 5/7/2020. Theo kế hoạch, trong đợt này, dự kiến sẽ có 12 cơ sở cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh được ngoại kiểm chất lượng nước.

Công tác ngoại kiểm chất lượng nước sạch nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành về y tế đối với chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các cơ sở cung cấp nước. Đoàn kiểm tra việc thực hiện chế độ nội kiểm của cơ sở cung cấp nước về các nội dung: kết quả thử nghiệm chất lượng nước nguyên liệu định kì, đột xuất; kết quả thử nghiệm thông số nước sạch định kì, đột xuất; các hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch, sổ theo dõi việc lưu mẫu nước; báo cáo biện pháp khắc phục các sự có liên quan đến chất lượng nước sạch; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo vệ sinh, chất lượng nước; kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định tại đơn vị. Song song với đó, đoàn thực hiện lấy mẫu nước xét nghiệm các chỉ tiêu A, B, C theo quy định tại Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Tại mỗi cơ sở sẽ lấy ít nhất 3 mẫu nước thành phẩm tại 3 vị trí (mẫu tại bể chứa sau xử lí, mẫu tại vòi sử dụng ngẫy nhiên trên mạng lưới đường ống phân phối, mẫu tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng lưới phân phối). Các mẫu nước này sẽ được xét nghiệm tại phòng xét nghiệm đạt ISO/IEC 17025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bên cạnh việc ngoại kiểm chất lượng nước, đoàn làm việc cũng hướng dẫn các nhà máy nước tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ nội kiểm chất lượng nước đảm bảo chất lượng và an toàn theo quy định; thường xuyên tiến hành vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt và báo cáo định kì theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước sạch đợt I năm 2020 tại 15 cơ sở, thực hiện lấy 47 mẫu, kết quả có 37 mẫu đạt. Các mẫu không đạt tập trung vào một số thông số như Clo dư, Clorua, Mangan, Coliform tổng, Ecoli. Qua kiểm tra cho thấy, một số trạm cấp nước tăng áp thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh quản lí chưa có hệ thống bổ sung Clo khử khuẩn, khiến hầu hết các mẫu nước tại các trạm cấp nước này có nồng độ Clo dư thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Qua các đợt ngoại kiểm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có nhận xét, kiến nghị với các cơ sở cung cấp nước không đạt quy chuẩn áp dụng cũng như Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh có biện pháp khắc phục những tồn tại để đảm bảo chất lượng nước sạch cho sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguyễn Oanh – Minh Hùng
Từ khoá:

Bài viết liên quan An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm